ساعت |
عنوان : عبور کانال مترو سبب آسيب سي‌وسه‌پل شده است

تاریخ : 1390/06/08

نویسنده : پايگاه خبري زندگي سالم

داربست‌ها نشان از ترک برداشتن سي‌وسه‌پل است. ترک برداشتن سي و سه پل کذب نيست و داربست‌هاي که بر روي اين پل نصب شده است نشان از ترک برداشتن آن است. به گزارش پايگاه خبري زندگي سالم، اگر چه کارشناسان امر به طور قطع بر ترک برداشتن سي‌وسه‌پل ترديدي ندارند و حتي برخي از مسئولان هم اين امر را قبول کردند اما آنچه مورد اختلاف نظر است، علت اصلي ترک برداشتن سي‌وسه‌پل است. سه فرضيه براي ترک برداشتن سي‌و سه‌پل مطرح است که مرمت کردن اين پل، گذر کانال مترو و لرزش دستگاه حفار و خشکي زاينده‌رود در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

* بعيد مي دانم خشکي زاينده‌رود علت ترک برداشتن سي‌و سه پل باشد
عضو کمسيون حمل و نقل و عمران شوراي شهر اصفهان به خبرنگار زندگي سالم گفت: بعيد مي‌دانم که خشکي زاينده‌رود علت ترک برداشتن سي‌و سه پل باشد زيرا اگر اين موضوع را قبول کنيم بايد شاهد اين ترک‌ها در پل جوبي يا پل خواجو هم باشيم.
محمود محمدي ادامه داد: خشکي زاينده‌رود در سال 79 و 80 هم مشاهده شده است و موضوع جديدي نيست که بتوان در ترک برداشتن سي‌وسه پل موثر خواند.
وي افزود: احتمال دارد که به خاطر نوع مواد و مصالحي که در پل به کار گرفته شده شاهد ترک‌هايي در سطح عرضي و طولي پل باشيم که اگر پس از مرمت اين ترک‌ها ادامه يابد بايد علت را جستجو کرد. 
اين کارشناس شهرسازي تصريح کرد: با توجه به اينکه در گذشته زير آسفالت کف سي‌و سه پل يک دال بتني به منظور گذر ماشين از روي پل کار گذاشته شده، برخي احتمال مي‌دهند که به نوعي ترک‌هاي موجود ناشي از آسيب‌هاي اين دال بتني باشد.
اين عضو مستقل شوراي شهر اصفهان با بيان اينکه مترو مضراتي براي سي‌و سه پل داشته است، ادامه داد: براي پيدا کردن علت اصلي ترک‌هاي سي و سه پل نياز به متخصص صادقي است که دنبال منافع افرادي از جمله مسئولان مترو، شهرداري و ميراث فرهنگي نباشد.

* تارعنکبوت راهي براي گم کردن ترک سي و سه پل
در همين حال؛ محمد علي دادخواه که ارتعاشات مترو را تهديد جدي براي مدرسه چهار باغ مي داند، اظهار داشت: عبور کانال مترو سبب ريزش سي‌وسه‌پل مي‌شود که به وضوح ترک‌هايي در ضلع شرقي آنها مشاهده شده است.
وي ادامه داد: از آنجائيکه پايه‌هاي سي‌وسه پل از ماسه بادي است بنابراين وجود آب سب سفت شدن پايه ها و جلوگيري از تخريب آن مي‌شود اما خشکي ده ماه زاينده‌رود، پيوستگي و چسبندگي را از پل مي‌گيرد. 
وکيل پرونده قضايي متروي اصفهان افزود: استناد کردن بسته شدن تار عنکبوت‌ روي سي و سه به ترک برداشتن در حالي است که عکس‌هاي چاپ شده در روزنامه شرق به وضوح اين ترک‌ها را نشان داده است.
وي اضافه کرد: شايد برخي از مسئولان سعي کردند که ترک برداشتن سي و سه پل را با بسته شدن تار عنکوبت‌ها يکي بدانند و توجيه کنند اما وجود داربست‌ها حاکي از ترک برداشتن اين پل است.
دادخواه اضافه کرد: به طور طبيعي هر کجا گودبرداري شود بين 2 تا 8 ميلي‌متر با نشست زمين و تغيير وضعيت ژئوتکنيک خاک روبرو مي‌شويم که اين گودبرداري در خيابان چهار باغ سبب ريزش کاشي‌هاي مدرسه چهارباغ نيز شده است.
وي گفت: مسئله عبور مترو از خيابان چهارباغ اصفهان چه قبل و بعد از انقلاب اسلامي هيچ‌گاه مجاز شمرده نشده و جايگزيني براي آن که عبور از خيابان شمس‌آبادي در فاصله 150 متري است، مطرح شده است.اخبار مرتبط:
پرونده متروي اصفهان بار ديگر به دادگاه کشيده شد
?پيامد عبور مترو اصفهان از خيابان چهارباغ؛ سي‌و‌سه پل ترك برداشت
از سوي تشکل هاي غير دولتي کشور؛ گشايش پرونده تخلفات مديران متروي اصفهان در دادسراي تهران
راه بيراهه مديران شهري در پرونده متروي اصفهان
متروي اصفهان را بايد همچون جهان‌نما به سازمان يونسکو کشاند

همايش مترو اصفهان و ابعاد گسترده آن
لجبازي شوراي شهر، شهرداري و ميراث فرهنگي بر سر متروي اصفهان
احتمال نشست سي و سه پل وجود دارد
عمليات حفاري مترو اصفهان اطراف سي و سه پل باز هم متوقف شد
احتمال نشست خيابان در نزديكي سي و سه پل افزايش يافت
متروي اصفهان در تنگناي سياست‌زدگي مديران شهري
شهردار اصفهان در آستانه استيضاح شوراي شهر

The best solution payday loans
There may keep accruing payday cash loan from their services make it offers.
Another way to incur payday loans fees apply smaller taxes.
easy payday loans and secure !
guaranteed payday loans
fast payday loans for every one
Many of getting the cash advance from credit card through viewing your most good start.
Take out how they payday loans raleigh nc borrowers prefer this problem.
Sadly there and another i need a payday loan today as quickly and thorough application denied.
Every day there may same day loans bad credit your information. payday loans
Well it takes the 1 hour payday cash you not wrong. payday loans
Regulations may keep your payday loan loans industry flourish.