ساعت |
عنوان : متروي اصفهان در تنگناي سياست‌زدگي مديران شهري

تاریخ : 1389/6/2

نویسنده :

طرح متروي اصفهان در حالي از 15 سال پيش در اصفهان پايه گذاري شد که هنوز شهرداري اصفهان نتوانسته خط اول متروي اصفهان را به بهره‌برداري برساند. به گفته يکي از اعضاي کمسيون حمل و نقل و عمران شوراي اسلامي شهر اصفهان، براي تکميل طرح مترو در اين استان به 30 سال زمان نياز است.
45 سال زمان براي اجرايي کردن مترو در اصفهان در حالي است که متروي تهران قبل از انقلاب مطرح شد و نزديک به سال 70 به بهره‌برداري رسيد که گذاشتن يک زمان 14 ساله که علت اصلي طولاني شدن آن جنگ تحميلي ايران و عراق بوده است که اين زمان با زمان پيش بيني شده براي متروي اصفهان قابل قياس نيست.

انحراف مترو به دليل بي‌دقتي دستگاه نظارت و پيمانکار است
به گزارش خبرنگار سايت زندگي سالم، عضو جامعه انديشمندان ترافيک کشور گفت: پروژه مترو سال‌هاست که به خاطر آسان کردن امرحمل و نقل مردم اصفهان در دست اجرا است که به علت اتفاقات ناخواسته و بي‌دقتي دستگاه نظارت و پيمانکار و قرار نگرفتن پروژه مترو در اولويت مسئولان شهري سبب انحراف 40 تا 50 متري دستگاه حفاري مترو TBM در چند متري تونل غربي مسير مجاور سي و سه پل شده است.
غلامرضا شيران بيان داشت: تاکنون جلسات متعددي در اين زمينه گرفته شد تا انحراف ايجاد شده به حالت اوليه بر گردد و از آنجائيکه ماشين حفاري وقتي وارد تونل شود بايد حتما از سر ديگر تونل خارج شود به همين خاطر در جايي که اين دستگاه گير کرده است مجبوريم با اندکي تغيير در مسير و ايجاد يک قوس تقريبا نامحسوس اطراف هتل سوئيت و بالا بردن کمي ايستگاه از محل قبل خود بر اين مشکل فائق بياييم.
وي ادامه داد: اين تصميم آسان‌ترين و کم هزينه‌ترين و سريعترين راه حل اين مشکل بود که چون 41 متر با سي و سه پل فاصله دارد به همين خاطر ضربه‌اي به آن وارد نمي‌کند.
شيران افزود: در حال حاضر سوالاتي از جمله اينکه آيا ارتعاشات دستگاه TBM روي سي و سه پل اثر تخربي دارد و يا استفاده از مترو لرزه‌اي روي اين پل مي‌گذارد، براي متخصصين پيش آمده که بايد به آن بپردازيم.

طرح مترو در رژيم مديريتي حاکم کم‌ارزش است
عضو جامعه انديشمندان ترافيک کشور تصريح کرد: طرح مترو را با اين تعداد کثيري از خودرو که امروزه بار آلودگي کشور را دو چندان کرده است خيلي دير شروع کرديم.
وي با اشاره به اينکه طرح مترو در رژيم مديريتي حاکم کم ارزش است و بيشتر به سمت پل‌سازي، ساخت روگذر و زيرگذر رفته‌اند، بيان داشت: مديران شهري اصفهان حوصله انجام کار زير بنايي درازمدت را ندارند.

همکاران، سياسي کاري زيادي کردند
غلامرضا شيران بيان داشت: اجراي مترو براي اصفهان امروز که مملو از جمعيت شهرنشيني شده و با توسعه شرق، غرب، جنوب و شمال همراه بوده، ايده خوبي است.
وي افزود: در حال حاضرهزينه‌هاي هنگفتي براي راه‌اندازي تنها يک خط مترو صرف شده که جاي نگراني است و اين در حالي است که تاکنون دو خط مترو مصوب شده و بايد چندين خط ديگر اضافه شود.
عضو جامعه انديشمندان ترافيک کشور با اشاره به اينکه هميشه تنها سوالي که از خود مي‌پرسم اين است که آيا با ساخت مترو تنها وقت تلف کرده‌ايم، افزود: در جريان مترو سياسي‌کاري‌هاي زيادي از سوي همکاران صورت گرفته است.
وي ادامه داد: برخلاف اينکه دولت هزينه 50 درصدي خود را براي ساخت مترو اختصاص داده و در حال حاضر با پرداخت يکصد و 38 ميليارد تومان اعتبار در مردادماه سال جاري حدود 27 تا 30 درصد هزينه به شهرداري اصفهان وصول کرده است اما شهرداري به تعهدات خود عمل نکرده است.

مديريت شهري اصفهان در بحث مترو خيلي لجبازانه عمل کرده است
شيران تصريح کرد: شهرداري اصفهان که موظف به تامين 50 درصد ديگر از هزينه‌هاي مترو است اما متاسفانه با اختصاص اعتبار کامل دولت هنوز مترو را در اولويت کاري خود قرار نداده است و خيلي لجبازانه عمل کرده است.
وي گفت: پيش بيني مي‌شود با سرعت و مشکلات و بي‌دقتي‌هاي موجود که در ساخت مترو صورت گرفته، خط اول مترو اصفهان تا 3 سال ديگر به بهره‌برداري برسد که بايد ببينيم اين خط قادر به جابه جايي چه تعداد از مسافران است.
عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان بيان داشت: با راه‌اندازي خط اول مترو که طول آن برابر با 20 کيلومتر و 500 متر است مشکل حمل و نقل حل نمي‌شود.

استان‌هاي ديگر بايد از بن بست مديريتي اصفهان الگو برداري کنند
شيران با اظهار اينکه استان اصفهان به گونه‌هاي مختلف حمل و نقل نياز دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه با شهر پر ازدحامي مثل اصفهان و لجام گسيخته در بحث ترافيک و بي‌دقتي مسئولان شهري و آلودگي که حاکم شده بر اين شهر و اقدامات ظاهري مسئولان استان اصفهان در ساخت پل سبب شده که مردم اصفهان بيشتر به سمت حمل و نقل خصوصي روي بياورند.
وي تصريح کرد: بي‌دقتي مديران شهري اصفهان سبب شده که دودش تو چشم همه برود و شهرهاي ديگر که هنوز وارد جريان ساخت مترو نشده‌اند بايد از مسئله اصفهان سرمشق بگيرند تا وارد بن‌بست مديريتي نشوند.

تعداد زيادي از افراد در جريان مترو بازنشسته شدند
عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: پروژه مترو براي يک تعدادي از افراد يک طرح مادام العمر بود به گونه‌اي که يک عده‌اي از افراد با استارت طرح مترو در جريان کار بودند و بازنشسته شدند و برخي در شرف بازنشسته شدن هستند که بايد منتظر يک اتفاق مهم و يک انقلاب خاص باشيم که ساخت اين طرح روي غلتک بيفتد.
وي ادامه داد: به علت غالب بودن تعدادي از افراد شهرداري و شوراي شهر بر ديگر افراد مجبور به استفاده از خط فکر آنها در ساخت مترو شديم.

اصفهان مترو نمي‌خواهد
عضو کمسيون حمل و نقل و عمران شوراي اسلامي شهر اصفهان در اين باره اظهار داشت: زماني مسئله اينکه اصفهان مترو نمي‌خواهد را بيان کردم که همه به مخالفت با من برخاستند اما اين موضوع را به علت تناسب نداشتن سيستم حمل و نقل گران‌قيمتي مثل مترو با شرايط فرهنگي و مديريتي اصفهان مطرح کردم.
محمود محمدي افزود: در صورتي‌که متروي اصفهان با همين روند پيش رود تا 30 سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد.
وي با اشاره به اينکه راه‌اندازي مترو در اصفهان در يک برهه از زمان سياسي و احساسي بوده است، بيان داشت: راه‌اندازي مترو در تهران که جمعيتي معادل 10 ميليون نفر دارد و هر خط آن بين 90 تا 100 شهروند را جابه جا مي‌کند و نزديک به 10 درصد حمل و نقل با استفاده از مترو صورت مي‌گيرد، کار عاقلانه‌اي بوده است.
عضو کمسيون حمل و نقل و عمران شوراي اسلامي شهر اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان با جمعيت نزديک به 2 و نيم ميليون نفر که کمتر از 7 درصد از حمل و نقل با مترو انجام مي‌گيرد بهتر است از سيستم‌هاي سبکتر و کم‌هزينه‌تر استفاده شود.
وي تصريح کرد: در حال حاضر نزديک به 450 ميليارد تومان براي ساخت مترو هزينه شده که بيش از 300 هزار تومان توسط دولت و يکصد هزار تومان به وسيله شهرداري تامين شده است.

به پروژه مترو خيلي سنگين نگاه کرديم
محمدي ادامه داد: متاسفانه به پروژه مترو خيلي سنگين نگاه کرديم؛ اگر سبکتر گرفته مي‌شد و در حد ترن‌هاي شهر با اختصاص هزينه کمتر به هدف خود نيز مي‌رسيديم.
وي طول متروي اصفهان را نزديک به 28 کيلومتر خواند که به 1 هزار و 400 ميليارد تومان هزينه براي ساخت کامل آن نياز داريم، بيان داشت: دو سوم از پروژه مترو باقي مانده است که به 950 ميليارد تومان براي ساخت آن نياز داريم و اين در حالي است که از 15 سال گذشته طرح مترو در اصفهان اجرايي شد.
عضو کمسيون حمل و نقل و عمران شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: در صورتي که اين ميزان اعتبار صرف اصلاح ساختار فضاي شهر و مراکز کالبد شهري، محلي، منطقه‌اي در اصفهان مي‌شد با اطمينان مي‌توانستم بگويم که 30 درصد سفرهاي شهري کاهش مي‌يافت و با کاهش شديد آلودگي محيط زيست روبر مي‌شديم.
وي با اظهار اينکه طرح مترو در تهران از قبل از انقلاب آغاز شد و بعد از انقلاب به خاطر جنگ تحميلي عراق با ايران با توقف 10 ساله روبرو شديم، گفت: متروي تهران از 10 تا 12 سال گذشته راه‌اندازي شد که هم‌اکنون در کلان‌شهرهاي شيراز، تبريز، مشهد، اهواز و اخيرا در همدان در حال احداث است.

The best solution payday loans
There may keep accruing payday cash loan from their services make it offers.
Another way to incur payday loans fees apply smaller taxes.
easy payday loans and secure !
guaranteed payday loans
fast payday loans fo
تمامی حقوق این سایت متعلق به مجله زندگی سالم می باشد. (نقل مطلب با ذکر منبع و لینک به سایت بلا مانع است.)
طراحي شده توسط شرکت فرابرد شبکه.